Vitocal 100-S - Greenoze
Viessmann Logo

Vitocal

100-S

111-S

Pompy ciepła Split Vitocal 100-S i Vitocal 111-S są atrakcyjnymi cenowo źródłami ciepła z tradycyjną dla firmy Viessmann wysoką jakością wykonania i efektywnością

Pompa powietrze -

woda

Pompy ciepła powietrze/woda Vitocal 100-S i Vitocal
111-S w układzie Split składają się z dwóch osobnych
jednostek.

Ekologiczny czynnik R32

Nowy czynnik chłodniczy R32 cechuje się niskim współczynnikiem Global
Warming Potential, przyczyniając się do podniesienia poziomu ekologiczności nowego pokolenia pomp ciepła.

Układ Split

Jednostki zewnętrzne można zawiesić na ścianie zewnętrznej budynku, z wykorzystaniem przewidzianego dla nich osprzętu montażowego lub zamontować wolnostojąco na posesji.

Moc od 6,0 do 17,1 kW

Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP wynoszącemu do 5,1 (A7 / W35) lub do 3,8 (A2 / W35).

Vitocal 100S