Vitocal 350-A - Greenoze
Viessmann Logo

Vitocal

Pompa ciepła powietrze / woda

Pompa powietrze -

woda

Pompy ciepła powietrze/woda Vitocal 350-A

Ekologiczny czynnik R407

Nowy czynnik chłodniczy R407 cechuje się niskim współczynnikiem Global
Warming Potential, przyczyniając się do podniesienia poziomu ekologiczności nowego pokolenia pomp ciepła.

Układ Monoblock

Moc od 12,7 do 20,6 kW

Zapewnia niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiej wartości współczynnika COP do 4,1 wg EN 14511 (powietrze 7°C/woda 35°C)

Pompa ciepła Vitocal 350-A