Program Moje ciepło - Greenoze

Program Moje ciepło

Pompa ciepła w pomieszczeniu
Facebook

Dotacje do pompy ciepła – kto może skorzystać?

Dotację będzie można dostać na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym. W ramach tego projektu ze wsparcia skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać ma zasada rozliczenia – najpierw inwestycja – potem wypłata.

Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Przewidziano jeszcze jedną możliwość: może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.    

Warunkiem otrzymania dotacji jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej  (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”. Sposobem na zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną może być montaż domowej instalacji fotowoltaicznej.

Ile można zyskać w ramach programu?

Dotacja na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym zawierać się będzie w przedziale od 7 do nawet 21 tysięcy złotych. Pozyskane wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Kiedy ruszą dofinansowania do pomp ciepła?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje rozpocząć nabór wniosków na przełomie I i II kwartału 2022 r. Okres kwalifikowalności będzie liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. 

Pozostałe wpisy