Ruszył nabór wniosków w programie Moje Ciepło - Greenoze

Ruszył nabór wniosków w programie Moje Ciepło

Grafika o naborze w programie Moje Ciepło
Facebook

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

O programie

Celem programu jest wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła zmniejszy się liczba domów ogrzewana nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne.

Ile mam czasu na złożenie wniosku?

Nabór rozpoczął się 29 kwietnia i planowany jest do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Jakiego typu pompy ciepła zostaną objęte dofinansowaniem w programie?

Rodzaj pompy
ciepła
TypDofinansowanie w formie dotacji
procentowy udział w kosztach kwalifikowanychprocentowy udział w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny *nie więcej niż [zł]
GruntoweXdo 30%do 45%21 000
Powietrznetypu powietrze – powietrze w systemie centralnymdo 30%do 45%7 000
typu powietrze – wodado 30%do 45%7 000
Tabela zamieszczona na stronie programu. *W rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 1744)

Program Moje Ciepło realizowany jest ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Więcej informacji na stronie programu.

Pozostałe wpisy