Warunki programu Mój Prąd 4.0 - Greenoze

Warunki programu Mój Prąd 4.0

Dotacja na instalacje
Facebook

Program Mój Prąd stanowi instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu okazało się silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i przyczynił się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Pozostałe wpisy